Mowa ciała

Autorką artukułu jest Karolina Kasowska
 
Mowa ciała to pojęcie, które stało się bardzo popularnym zagadnieniem. Jest to termin z zakresu psychologii społecznej i używa się go jako synonimu komunikacji werbalnej, która jest jednak pojęciem szerszym.
 
Co to jest mowa ciała?
Ogół gestów oraz niewerbalnych sygnałów zarówno nadawanych, jak i odbieranych przez ludzi to właśnie mowa ciała. Obejmuje ona zwykle takie komunikaty, jak: gesty, ruchy ciała, mimikę, postawę i ukierunkowanie ciała, ruchy oczu i odruch źreniczny. Nie bez powodu mówi się, że oczy są kopalnią wiedzy o drugim człowieku. Według badań przeprowadzonych przez psychologów, każdy przekaz informacji odczytywany jest aż w 60% z mowy ciała. Resztę stanowią inne sygnały, jak usłyszana wypowiedź oraz sposób jej przekazu, czyli analiza tembru i tonu głosu. Wynika z tego, że nie tak bardzo liczy się to co mówimy, ale przede wszystkim jak mówimy. Ludzie często nie doceniają mowy ciała, nie uświadamiając sobie, że ma ono bezwzględne pierwszeństwo przed słowami. To właśnie gesty i mimika, którymi operujemy świadomie lub nie, zdradzają prawdziwe emocje i myśli drugiego człowieka. Mogą one w jednej chwili zdemaskować kłamcę lub pomóc odczytać głęboko skrywane intencje. Jest to możliwe jednak tylko wtedy, gdy  jest się dobrym obserwatorem i posiada odpowiednią wiedzę, która pozwala prawidłowo interpretować przekazywane sygnały niewerbalne.
 
Mowa ciała – gesty w roli głównej
Znaczenie jakie niesie ze sobą mowa ciała wynika z uwarunkowań naszego rozwoju. Cofając się w czasie do momentu kiedy byliśmy niemowlęciem, możemy sobie uświadomić, że tak naprawdę na początku naszej drogi życia „byliśmy tylko ciałem”. Do komunikacji z otoczeniem byliśmy zmuszeni używać czegoś innego niż mowa. Od samego początku istnienia bazowaliśmy na różnego rodzaju gestach, które w trakcie dorastania dopracowywaliśmy i utrwalaliśmy. To one pozwoliły nam przetrwać okres, kiedy język nie mógł być środkiem naszej ekspresji.
Nasza psychika zawsze próbuje wypośrodkować ciśnienie pomiędzy naszymi myślami, a tym w jaki sposób je wyrażamy. Jeśli powstaje jakakolwiek rozbieżność, wówczas odbije się to automatycznie w naszej przestrzeni ruchowej. Pod wpływem tego procesu wytwarzają się tzw. mikroruchy, do których zalicza się:
  • mikrofiksacje – są objawem mentalnej koncentracji danej osoby i przejawiają się jako ogólne znieruchomienia (np. zatrzymanie ręki na podbródku czy palca na policzku).
  • mikropieszczoty – polegają na głaskaniu i pocieraniu swojej skóry. Poprze to zachowanie pokazujemy, że dajemy upust zdławionym pozytywnym uczuciom.
  • mikroswędzenia – są przeciwieństwem mikropieszczot, ponieważ ich źródłem są doskwierające wewnętrzne stany napięcia i ucisku.
Najważniejszą częścią ludzkiego ciała, na której jako rozmówcy skupiamy się najczęściej, jest twarz interlokutora. To istny gejzer danych niewerbalnych. Mimika, która jak baletnica przemieszcza się po całej twarzy, oczy które są źródłem duszy, a nawet kolor skóry to jak otwarta książka, na podstawie której możemy wyczytać te informacje, które są prawdziwe i szczere. Twarz jest najbardziej ekspresyjnym i spontanicznym źródłem ekspresji niewerbalnej, ale nie jedynym. Trzeba pamiętać, że na mowę ciała składają się wszystkie nasze kończyny i części ciała. Sposób układania stóp, rozmiar kroku, ruchy ramion, wygięcie szyi, ruchy dłoni – to wszystko łączy się w jedną integralną całość i tworzy jednolity obraz.
 
Pierwsze 10 sekund – i wszystko jasne!
Pierwsze wrażenie jakie sprawia na nas nowo poznana osoba jest w zasadzie najważniejsze. W trakcie tych paru początkowych sekund, bez użycia słów, wyczytujemy w drugiej osobie wszystkie informacje zawarte w sygnałach niewerbalnych, jakie ta osoba w sobie zakodowała. Za pośrednictwem mowy ciała następuje weryfikacja i ocena, a wrażenie które odnieśliśmy za pierwszym razem, będzie najprawdopodobniej towarzyszyć nam w dalszych kontaktach.
 
Przede wszystkim zwracamy uwagę na sylwetkę, co daje nam pogląd na poziom pewności siebie. Następnie patrzymy w oczy, by zobaczyć, czy dana osoba jest szczera i autentyczna.  W dalszej kolejności rejestrujemy dłonie, odczytując czy osoba jest zakłopotana lub zdenerwowana.
 
Pamiętać należy, że mowa ciała różni się w zależności od regionu  lub kraju pochodzenia współrozmówców. Różnice kulturowe i obyczajowe mogą być typowe tylko dla danej narodowości. Przykładowo, to co dla Polaka jest normalnym kontaktem, już dla Japończyka jest naruszeniem jego przestrzeni osobistej. Takie nachalne, choć nieświadome naruszenie strefy intymnej skutkuje negatywną oceną i postrzeganiem drugiej osoby jako natrętnej. W rezultacie pojawia się dyskomfort, frustracja i złe emocje. Konsekwencją jest unikanie kontaktu z taką osobą.
 
W takim układzie mowa ciała może spowodować, że porozumienie się dwóch interesantów, biznesmenów, menadżerów czy pracowników stanie się niekorzystne i nie rokujące na przyszłość.
 
Dogłębne poznanie podstaw, tajników i sekretów mowy ciała może bardzo ułatwić kontakty w sferze zawodowej. Wiele istotnych informacji na ten temat zawartych jest w kursach internetowych, które dostępne są na wielu platformach e-learningowych.
 
Zapraszamy na kurs online » Mowa Ciała 
 
1. Poznasz rolę mowy ciała w relacjach zawodowych i prywatnych
2. Dowiesz się jak odczytywać myśli innych analizując ruchy niewerbalne
3. Nauczysz się odpowiedniej postawy, dzięki której zwiększysz szacunek otoczenia względem siebie
 

Brak komentarzy:


Udostępnij:

Tweetnij